Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

44/2020 - Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury do ZLDK na okres 5 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury do ZLDK na okres 5 miesięcy
44/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-29 12:00:00
2020-04-29 12:15:00
2020-05-28

: 2020-04-17 13:46:03
: Maciejewska Martyna