Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.nio-krakow.pl

ZP-271-25/22 - Dostawa żywienia dojelitowego i doustnego

Informacje o zamówieniu
Dostawa żywienia dojelitowego i doustnego
ZP-271-25/22
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-06-20 11:00:00
2022-06-20 11:30:00
2022-07-19

: 2022-06-03 13:16:18
: Warmińska Joanna