Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.51.2021.ASK - Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

Informacje o zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu
CUW.262.51.2021.ASK
tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-10-01 10:00:00
2021-10-01 11:00:00
2021-10-30

: 2021-09-14 12:26:11
: Kulczyk Magdalena