Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.6.2021 - Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy chodnika w ciągu DP 1400N Krekole - Galiny - Maszewy w msc. Galiny

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy chodnika w ciągu DP 1400N Krekole - Galiny - Maszewy w msc. Galiny
ZDP-DT.3431.6.2021
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2021-04-16 11:00:00
2021-04-16 11:05:00
2021-05-15

: 2021-04-09 08:49:13
: Kocisz Agnieszka