Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

132/2020 - Dostawa leków z programów lekowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków z programów lekowych
132/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-12 11:00:00
2021-01-12 11:30:00
2021-03-12

: 2020-12-28 10:03:31
: Laszkiewicz Ewelina