Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.24.2021 - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Informacje o zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
Zp.In.271.24.2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-11-22 10:45:00
2021-11-22 11:00:00
2021-12-21

: 2021-11-10 09:07:43
: Woźniak Wojciech