Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.9.2022 - Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku

Informacje o zamówieniu
Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku
ZDP-DT.3430.9.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-11 11:00:00
2022-08-11 11:30:00
2022-09-09

: 2022-07-26 09:04:00
: Kocisz Agnieszka