Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.4.2024 - Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie

Informacje o zamówieniu
Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie
WR.271.4.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-26 08:45:00
2024-02-26 09:15:00
2024-03-26

: 2024-02-08 11:43:07
: Hendrys Iwona