Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.01.2024 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami

Informacje o zamówieniu
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami
ZDP-DT.3430.01.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-06 11:00:00
2024-03-06 11:30:00
2024-04-04

: 2024-02-19 08:44:01
: Kocisz Agnieszka