Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

ZP.261.14.2024 - Preparaty do higieny szpitalnej
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Preparaty do higieny szpitalnej
ZP.261.14.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-07-02 12:00:00
2024-07-02 12:10:00
2024-07-31

: 2024-06-17 13:49:42
: Burak Aleksandra