Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

16/SZ/2021 - Dostawa aparatu USG

Informacje o zamówieniu
Dostawa aparatu USG
16/SZ/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-11-23 10:00:00
2021-11-23 11:00:00
2022-02-25

: 2021-11-05 09:07:26
: Czaczkowska Renata