Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.68.2023.DM - Zimowe utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz powiatowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie zimowym 2023 - 2024.

Informacje o zamówieniu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz powiatowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie zimowym 2023 - 2024.
ZP.271.1.68.2023.DM
Przetarg nieograniczony
Usługi
2023-10-16 12:00:00
2023-10-16 12:15:00
2024-01-13

: 2023-09-20 11:14:26
: Mucha Dorota