Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/227/2022/AZP - Specjalistyczne tłumaczenie z języka polskiego na angielski i redakcja językowa dokumentów na potrzeby projektu "Prowadzenie bezpiecznych operacji ładunkowych na wybranych typach zbiornikowców" NAWA SPINAKER- powtórne

Informacje o zamówieniu
Specjalistyczne tłumaczenie z języka polskiego na angielski i redakcja językowa dokumentów na potrzeby projektu "Prowadzenie bezpiecznych operacji ładunkowych na wybranych typach zbiornikowców" NAWA SPINAKER- powtórne
CRZP/227/2022/AZP
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2022-11-29 10:00:00
2022-11-29 10:15:00
2022-12-28

: 2022-11-18 09:21:53
: Bednarska-Gloza Aneta