Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

110/2020 - Dostawa materiałów szewnych i instrumentarium

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów szewnych i instrumentarium
110/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-13 11:00:00
2021-01-13 11:30:00
2021-03-13

: 2020-12-02 12:13:10
: Laszkiewicz Ewelina