Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

43/2020 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZLDK na okres 36 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZLDK na okres 36 miesięcy
43/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-05-22 13:00:00
2020-05-22 13:15:00
2020-07-20

: 2020-04-16 09:50:22
: Laszkiewicz Ewelina