Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/141/2023/AZP - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli
CRZP/141/2023/AZP
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-09-19 10:00:00
2023-09-19 10:15:00
2023-10-18

: 2023-09-08 13:12:30
: Brunowicz Anita