Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-49/20 - Budowa przyłącza wodociągowego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Rafałówce

Informacje o zamówieniu
Budowa przyłącza wodociągowego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Rafałówce
SZP.215-49/20
przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2021-01-14 10:00:00
2021-01-14 10:15:00
30 dni

: 2020-12-29 13:59:13
: Janczak Elżbieta