Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.14.2024.MS - Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
CUW.262.14.2024.MS
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2024-03-21 10:00:00
2024-03-21 11:00:00
2024-05-19

: 2024-03-11 11:45:56
: Smarzoch Monika