Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

07/SZ/2020 - Dostawa materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych w systemie ADO i CADO wraz z użyczeniem urządzeń (cyklery, podgrzewacze)

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych w systemie ADO i CADO wraz z użyczeniem urządzeń (cyklery, podgrzewacze)
07/SZ/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-08-31 10:00:00
2020-08-31 10:15:00
2020-10-29

: 2020-07-24 09:09:09
: Czaczkowska Renata