Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

94/2020 - Dostawa leków

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków
94/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-12-29 11:00:00
2020-12-29 11:30:00
2021-02-26

: 2020-11-20 09:37:56
: Laszkiewicz Ewelina