Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2930/8/2024 - Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegająca na budowie chodnika

Informacje o zamówieniu
Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegająca na budowie chodnika
ZDP.T.2930/8/2024
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-29 09:00:00
2024-02-29 09:30:00
2024-03-29

: 2024-02-14 14:02:25
: Ryś Michał