Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/310/2021 - Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby Politechniki Rzeszowskiej przez okres 12 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby Politechniki Rzeszowskiej przez okres 12 miesięcy
NA/P/310/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-12-02 10:00:00
2021-12-02 10:15:00
2021-12-31

: 2021-11-24 15:06:27
: Pękala Michał