Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.6.2023 - Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2023 roku

Informacje o zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2023 roku
Zp.In.271.6.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-03-10 09:45:00
2023-03-10 10:00:00
2023-04-08

: 2023-02-23 15:08:29
: Kubasik Krzysztof