Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

6/2020 - Dostawa materiałów opatrunkowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów opatrunkowych
6/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-02 11:15:00
2020-04-02 11:15:00
2020-04-08

: 2020-02-18 10:51:26
: Harackiewicz Emilia