Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.121.2022.AP - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dźwigu osobowego w Publicznym Żłobku nr 10 w ramach zadania: Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku Nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6

Informacje o zamówieniu
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dźwigu osobowego w Publicznym Żłobku nr 10 w ramach zadania: Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku Nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6
ZP.271.1.121.2022.AP
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2022-10-26 11:00:00
2022-10-26 11:15:00
2022-11-24

: 2022-10-18 13:30:37
: Pluta Angelika