Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.1.2021 - Remont nawierzchni jezdni DP 1388N w msc. Tapilkajmy i DP 1521N na odc. Barciszewo - Wojciechy

Informacje o zamówieniu
Remont nawierzchni jezdni DP 1388N w msc. Tapilkajmy i DP 1521N na odc. Barciszewo - Wojciechy
ZDP-DT.3430.1.2021
tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-06-17 11:00:00
2021-06-17 11:30:00
2021-07-16

: 2021-05-31 09:28:34
: Kocisz Agnieszka