Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

77/2019 - Dostawa leków

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków
77/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-13 12:00:00
2019-09-13 12:15:00
2019-11-11

: 2019-08-30 09:12:39
: Laszkiewicz Ewelina