Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-46-2019 - Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, płynów do irygacji i innych

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, płynów do irygacji i innych
DZP-270-46-2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-25 10:00:00
2019-09-25 10:00:00
30 dni

: 2019-09-06 14:15:18
: Witkowski Mateusz