Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

42/2021 - Dostawa preparatów do dezynfekcji

Informacje o zamówieniu
Dostawa preparatów do dezynfekcji
42/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-11-05 12:00:00
2021-11-05 12:15:00
2022-02-02

: 2021-09-17 11:53:21
: Harackiewicz Emilia