Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

14/2021 - Usługi serwisu sprzętu medycznego

Informacje o zamówieniu
Usługi serwisu sprzętu medycznego
14/2021
Przetarg nieograniczony
Usługi
2021-08-30 12:00:00
2021-08-30 12:30:00
2021-11-27

: 2021-07-07 11:25:28
: Laszkiewicz - Wakuluk Ewelina