Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

19/2020 - Dostawa sprzętu do operacji naczyniowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu do operacji naczyniowych
19/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-15 11:00:00
2020-04-15 11:15:00
2020-06-13

: 2020-03-10 12:29:20
: Laszkiewicz Ewelina