Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-21-2020 - Dostawa 9 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą

Informacje o zamówieniu
Dostawa 9 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą
DZP-270-21-2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-20 09:00:00
2020-04-20 09:30:00
30 dni

: 2020-03-31 10:43:53
: Zajdler Joanna