Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

16/2023 - Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01

Informacje o zamówieniu
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01
16/2023
Przetarg nieograniczony
Usługi
2023-03-24 12:00:00
2023-03-24 12:15:00
2023-06-21

: 2023-01-27 10:37:05
: Harackiewicz Emilia