Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.085.2019 - System telemetryczny z wyposażeniem

Informacje o zamówieniu
System telemetryczny z wyposażeniem
ZP.085.2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-20 09:00:00
2019-11-20 09:00:00
60 dni

: 2019-10-15 09:27:19
: Kolasiński Michał