Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.1.2022 - "Rewitalizacja Parku Miejskiego" w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacje o zamówieniu
"Rewitalizacja Parku Miejskiego" w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
WR.271.1.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-02-04 10:00:00
2022-02-04 11:00:00
2022-03-05

: 2022-01-13 08:14:42
: Hendrys Iwona