Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.64.2021.KM - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - zakup serwerów oraz dysków do serwerów.

Informacje o zamówieniu
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - zakup serwerów oraz dysków do serwerów.
ZP.271.1.64.2021.KM
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-08-25 12:00:00
2021-08-25 12:15:00
2021-09-23

: 2021-08-10 09:01:56
: Mazur Karolina