Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-53-2020 - Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora.

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora.
DZP-270-53-2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-10-06 10:00:00
2020-10-06 10:30:00
30 dni

: 2020-09-28 14:44:49
: Trzęsicka Agnieszka