Zamawiający
Powiat Głubczycki
ul. Jana Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
Tel.: 405 36 60
Faks: 485 65 33
Adres strony internetowej: www.bip.powiatglubczycki.pl

OR.272.15.2023 - Budowa chodnika w miejscowości Lubotyń w ciągu drogi powiatowej nr 1222O

Informacje o zamówieniu
Budowa chodnika w miejscowości Lubotyń w ciągu drogi powiatowej nr 1222O
OR.272.15.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-10-31 09:00:00
2023-10-31 10:00:00
2023-11-29

: 2023-10-09 12:33:06
: Stupińska Marta