Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

9/2020 - Dostawa leków

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków
9/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-02-04 12:00:00
2020-02-04 12:15:00
2020-04-03

: 2020-01-22 09:42:48
: Laszkiewicz Ewelina