Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.5.2024 - Przebudowa drogi w miejscowości Szałe ul. Łąkowa

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi w miejscowości Szałe ul. Łąkowa
Zp.In.271.5.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-21 09:45:00
2024-03-21 10:00:00
2024-04-19

: 2024-03-04 15:27:54
: Kubasik Krzysztof