Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.4.2024 - Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Opatówek na potrzeby własne obiektów gminnych.

Informacje o zamówieniu
Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Opatówek na potrzeby własne obiektów gminnych.
Zp.In.271.4.2024
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-03-18 09:45:00
2024-03-18 10:00:00
2024-06-15

: 2024-02-08 14:35:26
: Woźniak Wojciech