Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

16/2020 - Dostawa soczewek oraz akcesoriów do Kliniki Okulistyki

Informacje o zamówieniu
Dostawa soczewek oraz akcesoriów do Kliniki Okulistyki
16/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-10 12:00:00
2020-03-10 12:15:00
2020-05-08

: 2020-02-26 12:25:53
: Maciejewska Martyna