Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

ZP.261.15.2024 - Dostawa pelletu drzewnego
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa pelletu drzewnego
ZP.261.15.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-06-21 10:00:00
2024-06-21 10:10:00
2024-07-20

: 2024-06-12 12:06:41
: Burak Aleksandra