Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

35/2019 - Dostawa leków z programów lekowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków z programów lekowych
35/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-05-23 11:00:00
2019-05-23 11:15:00
2019-07-21

: 2019-04-18 12:48:12
: Laszkiewicz Ewelina