Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.01.2024 - Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego

Informacje o zamówieniu
Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego
ZDP-DT.3431.01.2024
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2024-02-27 11:00:00
2024-02-27 11:30:00
2024-03-27

: 2024-02-19 13:16:06
: Kocisz Agnieszka