Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

102/2020 - Świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych
102/2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-12-09 12:00:00
2020-12-09 12:15:00
2021-03-08

: 2020-11-03 09:39:13
: Wasilczyk Iwona