Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

12/SZ/2020/RPO - Dostawa gastroskopu, sprzętu jednorazowego i drobnego sprzętu do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii. Łącznie 9 pakietów.

Informacje o zamówieniu
Dostawa gastroskopu, sprzętu jednorazowego i drobnego sprzętu do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii. Łącznie 9 pakietów.
12/SZ/2020/RPO
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-10 10:00:00
2020-07-10 10:15:00
2020-09-07

: 2020-06-25 11:44:47
: Czaczkowska Renata