Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.10.2023 - Rewitalizacja zabytkowego centrum oraz parku podworskiego w Opatówku.

Informacje o zamówieniu
Rewitalizacja zabytkowego centrum oraz parku podworskiego w Opatówku.
Zp.In.271.10.2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-04-25 09:45:00
2023-04-25 10:00:00
2023-05-24

: 2023-03-10 12:19:22
: Woźniak Wojciech