Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: szpitalsieradz.pl

SZP.215-13/20 - Dostawa leków 2020

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków 2020
SZP.215-13/20
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-19 10:00:00
2020-03-19 10:15:00
2020-04-17

: 2020-03-09 12:47:45
: Janczak Elżbieta