Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/156/2022/AZP - Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 3

Informacje o zamówieniu
Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 3
CRZP/156/2022/AZP
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-26 10:00:00
2022-08-26 10:15:00
2022-09-24

: 2022-08-11 08:11:33
: Kolesińska Anna